Menu
Your Cart

Mitsubishi Pajero #251 J.P. Fontenay/G. Picard Paris-Dakar-Cairo 2000

Mitsubishi Pajero #251 J.P. Fontenay/G. Picard Paris-Dakar-Cairo 2000
Mitsubishi Pajero #251 J.P. Fontenay/G. Picard Paris-Dakar-Cairo 2000
Mitsubishi Pajero #251 J.P. Fontenay/G. Picard Paris-Dakar-Cairo 2000
Mitsubishi Pajero #251 J.P. Fontenay/G. Picard Paris-Dakar-Cairo 2000
Mitsubishi Pajero #251 J.P. Fontenay/G. Picard Paris-Dakar-Cairo 2000
Mitsubishi Pajero #251 J.P. Fontenay/G. Picard Paris-Dakar-Cairo 2000. scale 1/43
$49.00
AUD: $49.00
  • Stock: 1
  • Weight: 400g
  • SKU: SKM147